Recruit - executive search and EU business consulting

choose language:

pl en jp de

logowanie

rejestracja

EU Business Support

Blog

Nr ref.:
Wynagrodzenie:
do negocjacji
Lokalizacja:
Polska, Legnica, Bolesławiec
Rodzaj pracy:
stała
Kategoria:
Kontrola Jakości
Słowa kluczowe:
Kontakt:
Email:
info@recruit.com.pl
Telefon:
+48668771100

Quality Assistant Manager

International Automotive company is currently looking for suitable candidates for the positions of Quality Assistant Manager. This is a great opportunity for capable candidates, who wants to lead international team. If you have min. 3 years of Quality experience at Automotive industries and knowledge of English at least at Business level, do not hesitate to apply for this position

 

CEL STANOWISKA:

• Nadzorowanie wskaźników jakościowych np. : ilość reklamacji od klientów, ilość reklamacji dla dostawców, ilość odrzutów w procesie, koszty złej jakości, zgodność z wewnętrznymi standardami jakości ;

• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu jakości w firmie ;

• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu Jakości;

• Wykonywanie zadań z obszaru jakości zgodnie z obowiązującymi planami i audytów systemu, procesu i produktu ;

• Wspieranie Kierownika ds. Uruchomienia Projektu;

• Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP i ochrony środowiska w podległym obszarze ;

• Nadzór pracy podległych pracowników ;

• Planowanie i realizacja działań działu Kontroli Jakości z uwzględnieniem zasad QCDS (Q – Quality/Jakość, C-Cost/Koszt, D-Delivery/Dostawa, S-Safety/Bezpieczeństwo);

• Przygotowanie planu przebiegu procesu oraz analiza potencjalnego ryzyka w procesie (np. PFMEA) ;

• Przygotowanie procesu wytwarzania do uruchomienia produkcji seryjnej i udział w próbach z prototypami ;

• Przygotowywanie specyfikacji wykonania maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie i udział w odbiorach maszyn i urządzeń ;

• Nadzorowanie wdrażania zmian inżynierskich wprowadzanych do procesu ;

• Przygotowanie maszyn i urządzeń do procesu produkcyjnego ;

• Definiowanie parametrów procesu wytwarzania oraz maszyn i urządzeń ;

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

• Budowanie i rozwój zespołu Działu Jakości;

• Zarządzanie pracą podległych pracowników;

• Aktywna współpraca z działem produkcji w zakresie zapewnienia wysokiej jakości produktów, określania celów jakościowych i nadzór nad ich realizacją;

• Bieżące analizowanie i monitorowanie wskaźników jakościowych;

• Planowanie, wdrażanie i doskonalenie procedur dotyczących jakości;

• Bieżąca współpraca z klientami w zakresie działań gwarancyjnych;

• Zarzadzanie implementacją norm ISO TS 16949 i innych wymagań ;

• Nadzorowanie działań korygujących w firmie;

• Analiza i rozwiązywanie problemów jakościowych;

• Przeprowadzanie oraz dokumentowanie auditów procesu;

• Wdrażanie metod poprawiających funkcjonowanie Systemów Jakości;

• Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wymagań jakościowych projektów ;

• Monitorowanie oraz raportowanie rezultatów pracy przełożonemu ;

• Przestrzeganie kodeksu pracy, polskiego prawa i zasad obowiązujących w firmie ;

• Uczestnictwo we wszelkich zakładowych inicjatywach/organizacjach (np. QC Circle);

• Odbywanie podróży służbowych, również zagranicznych ;

• Znajomość/Przestrzeganie przepisów BHP i zasad obowiązujących w firmie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników ;

• Wypełnianie swoich obowiązków mając na uwadze osiągnięcie celów firmy;

• Uczenie się, i uczenie innych;

• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów technologicznych ;

• Wdrażanie zmian w procesie produkcyjnym ;

• Kontrola dokumentacji technicznej ;

• Projektowanie i przygotowywanie rysunków ;

• Zamawianie dodatkowego wyposażenia (urządzeń, narzędzi i maszyn), niezbędnych w procesie produkcji ;

• Przygotowanie planów ustawienia maszyn i urządzeń linii produkcyjnych, wykonanie poprawek i aktualizacji ;

• Analiza czasu potrzebnego do procesu produkcji ;

• Analiza systemu i metod procesu produkcji ;

• Dopuszczanie do użytkowania przez produkcję maszyn i urządzeń spełniających wymagania BHP, prawne oraz specyfikacji wewnętrznych firmy ;

• Dokonywanie uzgodnień z producentami maszyn i urządzeń ;

• Zapobieganie występowaniu awarii w zakresie całego zakładu produkcyjnego

• Dokonywanie uzgodnień z producentami maszyn i urządzeń ;

• Zapobieganie występowaniu awarii w zakresie całego zakładu produkcyjnego ;

• Utrzymanie właściwej ewidencji remontów i konserwacji ;

• Prowadzenie dokumentacji technicznej wszystkich urządzeń produkcyjnych i narzędzi ;

• Rozwiązywanie problemów jakościowych związanych z maszynami ;

• Ustawianie i regulacja maszyn w zależności od wymagań procesu ;

• Realizacja wymagań systemu ISO 14000 i ISO TS 16949 ;

• Nadzór nad wykorzystaniem instalacji budynku ;

• Nadzór nad stanem dokumentacji technologicznej ;

• Współpraca z jednostkami badawczymi ;

• Przestrzeganie zasad 5S oraz nadzorowanie ich przestrzegania w powierzonym obszarze;

• Podejmowanie aktywnych działań w obszarze ciągłego doskonalenia oraz raportowanie wyników;

• Bieżące raportowanie do przełożonego wyników pracy oraz problemów podczas realizacji codziennych zadań;

• Zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji oraz czynny udział w wyznaczonych szkoleniach ;

• Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i ulepszeń (KAIZEN) ;

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego zgodnie z profilem stanowiska i profilem osoby zastępowanej.

 

Wiedza:

• Wykształcenie wyższe techniczne;

• Znajomość narzędzi jakościowych obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym APQP, PPAP, SPC, MSA i FMEA • Znajomość ISO/TS 16949 i VDA

• Umiejętność zarządzania ludźmi;

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 

Doświadczenie:

• Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie motoryzacyjnej (jakość i technologia produkcji);

 

Pożądane cechy:

• Umiejętność jasnej ustnej i pisemnej komunikacji;

• Umiejętność współdziałania z klientem, współpracownikami i podwładnymi z użyciem odpowiedniego do sytuacji zachowania;

• Samodzielność;

• Przedsiębiorczość;

• Stanowczość;

• Odpowiedzialność;

• Odporność na stres;

• Umiejętność pracy w zespole;

• Umiejętność podejmowania decyzji;

• Myślenie analityczne i prognostyczne;

 

If you are interested in this job offer please send your CV in English to: info@recruit.com.pl

 

We are International Recruit / Head Hunting company, conducting recruit activities for Executive position for International companies located in Germany, UK, Poland, Czech, Slovakia, Belgium, France. We have many kind of job offer in all European countries including Japan. Welcome to register your CV for the future!

 

Zarobki:

do negocjacji

Miejsce:

Legnica, Bolesławiec, Polska


Send your CV >>